ติวเข้ม!! สอบตำรวจ 60 ชั้นประทวน-สัญญาบัตร

รายละเอียด

ติวเข้มสอบตำรวจ ปี 60

เปิดรับสมัครต้นเดือนกันยายนนี้

บุคคลภายนอก ชั้นประทวน และสัญญาบัตร

กลุ่ม 1 วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

สายปราบปราม และ

ผบ หมู่ สายงานอำนยการสนับสนุน

ติวทุกวันเสาร์อาทิตย์ ติวประมาณ 4 ครั้ง

เริ่มติว 23-24-30 ก.ย. และ 1 ต.ค.

กลุ่ม 2 ตำรวจสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี

รอง สว.สอบสวน-สังกัด สพฐ.ตร.

เริ่มติว 8 ต.ค.