แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

09

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข. วุฒิ ปวส. สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมชลประทาน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของกรมชลประทาน หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป็นต้น (50 คะแนน)
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งธุรการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบกรมชลประทาน

แนวข้อสอบกรมชลประทาน “พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา” (กลุ่มงานเทคนิค)

สอบกรมชลประทาน

แนวข้อสอบกรมชลประทาน "พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา" (กลุ่มงานเทคนิค) ความความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ปวส. ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ กรมชลประทาน ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กลุ่มงานเทคนิค) วุฒิ ปวส.
+ประวัติกรมชลประทาน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
+พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
+พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
+พระราชบัญญัติขนส่ง พ.ศ.2522
+ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษษเครื่องจักรกล และยานพาหนะเบื้องต้น
+ความรู้เกี่ยวกับชลประทานได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภาระกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

สอบกรมชลประทาน

แนวข้อสอบกรมชลประทาน “นายช่างชลประทาน” ภาค ข.

สอบกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน นายช่างชลประทาน(กลุ่มงานเทคนิค) ภาค ข. (ปวส.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบ กรมชลประทาน ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน (กลุ่มงานเทคนิค) (ภาค ข.) วุฒิ ปวส.
– แนวข้อสอบ ประวัติกรมชลประทาน
– แนวข้อสอบกรมชลประทาน ทฤษฎีโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างประเมินและวิเคราะห์ราคา การคำนวณและออกแบบงานคอนกรีตเสริมเหล็ก การคำนวณและออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก การบริหารงานก่อสร้าง งานสำรวจภูมิประเทศ หลักการชบประทานศาสตร์ และหลักของชลประทานเบื้องต้น
– แนวข้อสอบกรมชลประทานความรู้เกี่ยวกับชบประทาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245