แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.) แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.) รวมข้อสอบเก่า 800 กว่าข้อ

แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.) แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.) รวมข้อสอบเก่า 800 กว่าข้อ

แนวข้อสอบ กทม.แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ"
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปริญญาตรี)
รวมข้อสอบเก่ากว่า 800 กว่าข้อ (ใหม่ล่าสุด)**
หลักสูตรการสอบ
+การเมืองการปกครองและการเลือกตั้งระดับชาติ
+การประชามติการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของ กทม.
+กฎหมายปกครองท้องถิ่น การทะเบียนปกครอง
+กฎหมายทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
+การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
+การรักษาความสงบเรียบร้อยและการดำเนินการเกี่ยวกับมวลชน
+การวางแผนจัดทำโครงการ การฝึกอบรมและประสานงาน
+รวมแนวข้อสอบ นักปกครองปฏิบัติการ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวเข้ม!! เจาะข้อสอบ กทม. ภาค ก.+ข. ครั้งที่ 2-3-4/2556

ติวเข้ม!! เจาะข้อสอบ กทม. ภาค ก.+ข. ครั้งที่ 2-3-4/2556เปิดแล้ว!! ตามคำขอ ติวเข้ม!! เจาะข้อสอบเน้นๆ

กทม.

ครั้งที่ 2/2556

ครั้งที่ 3/2556

ครั้งที่ 4/2556

  • ภาค ก. สมัครวันนี้เข้าติวได้ทันที – ติวถึงสอบ (สมัครหลังมีติวทบทวน)
  • ภาค ข. เริ่มติว 16 ต.ค.2556 – ติวถึงสอบ (สมัครหลังมีติวทบทวน)

วันเวลาติว ภาค ข.

  • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ »» ติวทุกวันเสาร์ 09.30-12.00 น.
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ »» ติวทุกวันเสาร์ 13.00-15.30 น.
  • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ »» ติวทุกวันเสาร์ 16.00-18.00 น.

โดยอาจารย์คุณภาพที่มีประสบการณ์นับ 10 ปี

ติวที่สถาบันติว SP ACADEMY ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม ซอยตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวหมาก)

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

โทรจองด่วน!! รับจำนวนจำกัด ช้าเต็ม อย่าลืมบอกต่อ สอบครั้งเดียวผ่านที่นี่เท่านั้น

พิเศษ!! สำหรับท่านที่ไม่มีเวลามาติวที่สถาบัน SP ACADEMY มีคอร์สติวทางไปรษณีย์ CD+เอกสารประกอบการติว

แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.)

แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.)แนวข้อสอบ กทม. "เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ" เปิดสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2556,3/2556,4/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปริญญาตรี)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+โครงสร้างกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
+รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 สาระสำคัญ-สรุป-ย่อความรู้ รัฐธรรมนูญ 2550
+พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการที่ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
+พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552
+พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
+พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
+พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
+พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
+พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
+ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
+แนวข้อสอบ-ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
+ตัวอย่างแนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับชื่อ-ชื่อสกุล บัตรประจำตัวประชาชนและการทะเบียนราษฎร
+แนวข้อสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ” (ภาค ข.)

สอบ กทม.แนวข้อสอบ กทม. "เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ" เปิดสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2556,3/2556,4/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปริญญาตรี)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
แนวข้อสอบ กทม. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอร์ เช่น
+แนวข้อสอบ กทม. การติดตั้งตรวจสอบดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ติตดั้งโปรแกรมบำรุงรักษาสภาพการทำงานของระบบ จัดทำระบบเครือข่าย (network administrator)
+แนวข้อสอบ กทม. การจัดทำรวบรวมวิเคราะห์วิธีการและลำดับการประมวลผลข้อมูลเพื่อเลือกระบบและวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
+แนวข้อสอบ กทม. การรวบรวมจัดทำจัดเก็บดูแลตรวจสอบข้อมูลต่างๆ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
+แนวข้อสอบ กทม. การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
+แนวข้อสอบ กทม. การให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ และระบบโปรแกรม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวสรุป สอบ กทม. 1/2556

ติวสอบ กทม.

ติวสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556

สรุปก่อนสอบ 4 วัน ภาค ก. กทม.

โดยอาจารย์คุณภาพยอดเยี่ยมโดยตรง

ตารางติวสอบ กทม. 1/2556

  • เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30-16.30 น. (ติว พรบ. กฎหมาย ที่ออกสอบ)
  • เสารที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30-16.30 น. (ติว พรบ. กฎหมาย ที่ออกสอบ)
  • อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30-16.30 น. (ติววิชาภาษาไทย ทุกส่วนที่ออกสอบ)
  • เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-16.30 น. (ติววิชาคณิตศาสตร์)

สุดคุ้ม!! คอร์สละ 1,500 บาท รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

ติวสอบ กทม.  ที่สถาบันติว SP ACADEMY ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม ซอยตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวหมาก)

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556 “เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน” (ภาค ข.)

สอบ กทม.แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556 "เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน" เปิดสอบ กทม. 1/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปวช., ปวส.)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความสะอาด ได้แก่ การควบคุมเก็บขน มูลฝอย การกวาด การขนถ่ายสิ่งปฏิกูล อัตราค่าธรรมเนียม
+แนวข้อสอบ กทม. ความรู้เกี่ยวกับประเภทภาชนะรองรับมูลฝอย ประเภทมูลฝอย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียวและการให้บริการ เก็บขนไขมันน้ำมัน ของเสียอันตราย และสิ่งเปรอะเปื้อน ในเขตกรุงเทพมหานคร นโยบายของกรุงเทพมหานครด้านรักษาความสะอาด พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนังกานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. 1/2556 “นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ”

สอบ กทม.แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556 "นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ" เปิดสอบ กทม. 1/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปริญญาตรี)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+แนวข้อสอบ กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการสาธารณสุข ได้แก่ การวางแผนศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม าข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคและภัยคุกคามสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และการพัฒนารงาน การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดทำแผนงาน โครงการด้านสาธารณสุข การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบิรการคัดกรองตรวจวินิจฉัยการรักษาเบื้องต้น การสอบสวนโรคติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรค การจัดทำเอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุขเพื่อสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน
+แนวความข้อสอบกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. 1/2556 “เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน”

สอบ กทม. 1/2556 การเงินและบัญชีแนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556 "เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน" เปิดสอบ กทม. 1/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปวช.,ปวส.)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบประมาณ และการเงิน เช่น การจัดหาบัญชีเงินสด บัญชีเงิน ฝารกธนาคาร บัญชี แยกประเภท บัญชีย่อยต่างๆ การจัดทำรายงานทางการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน เป็นต้น
+แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อ บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกีย่วกับงบประมาณ พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. 1/2556 “เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”

สอบ กทม. 1/2556 ธุรการแนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556 "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" เปิดสอบ กทม. 1/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปวช.,ปวส.)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัิติด้านงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ
+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเิติม
+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พ.ศ.2540
+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องรถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับ-ส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. 1/2556 “นักวิชาการพัสดุ”

สอบ กทม. 1/2556 พัสดุแนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556 "เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ" เปิดสอบ กทม. 1/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปวช.,ปวส.)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2553 เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กรแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม และการจัดทำระเบียบพัสดุ การยืมพัสดุ การจำหน่าย
+แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2533 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2536)
+แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมาหนครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
+แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรณกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 และ ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526
+แนวข้อสอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
+แนวข้อสอบแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
+แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบ กทม 2/2555 นักจัดการงานทั่วไป

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555 สรุป+ข้อสอบเจาะลึก ใหม่ล่าสุด!!

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม. 2/2555 “พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน”

สอบ กทม

สอบ กทม

ครั้งที่  2/2555 ใหม่ล่าสุด!!

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช., ปวส.

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม. ครั้งที่ 2/2555 “นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ”

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555 สรุป+ข้อสอบเจาะลึก ใหม่ล่าสุด!!

นักจัดการงานทั่วไป

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม. 2/2555 “เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน”

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555 สรุป+ข้อสอบ กทม. ล่าสุด

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช., ปวส.

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม 2/2555 “นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ”

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555 รวมข้อสอบกว่า 800 ข้อ

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม ครั้งที่ 2/2555 “พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555 สรุป+ข้อสอบเจาะลึก ปฏิบัติงาน+ปฏิบัติการ

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม ครั้งที่ 2/2555 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555 ใหม่ล่าสุด!! สรุป+ข้อสอบเจาะลึก

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม ครั้งที่ 2/2555 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555 สรุป+ข้อสอบเจาะลึก!!

สอบ กทม

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม ครั้งที่ 2/2555 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555

สอบ กทมแนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบล่าสุด

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม 2/2555 นักสังคมสงเคราะห์

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555

สอบ กทม

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม