แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ปริญญาตรี

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ปริญญาตรีแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 "ระดับปริญญาตรี" (ภาค ก. ก.พ.) รวมแนวข้อสอบเก่า 1,500 ข้อ-ปี'56 ใหม่ล่าสุด!!

ครบหลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2556 ระดับปริญญาตรี
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. ก.พ.
+แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ.
+แนวข้อสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณภาค ก. ก.พ.
+แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล ภาค ก. กพ.
+แนวข้อสอบภาษาไทย ภาค ก. กพ.
+แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา ภาค ก. กพ.
+แนวข้อสอบการใช้ภาษา ภาค ก. กพ.

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติววิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา เฉลยพร้อมคำอธิบาย อย่างละเอียดเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ไม่มีเวลาติว หรือใช้ทบทวนเพ่ิมความมั่นใจในการสอบ ภาค ก. ก.พ. แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศ เกิจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ตำราทอง รวมข้อสอบเก่า ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ปริญญาตรี 2555

รวมข้อสอบเก่า ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

เก็งข้อสอบภาค ก. ก.พ. 2555 ปวส./อนุปริญญา ระดับ 2

เก็งข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ปวส./อนุปริญญา ระดับ 2 ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ปริญญาตรี

เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ใหม่ล่าสุด!!
วุฒิปริญญาตรี
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 •  
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.การตีความจากบทความสั้นๆ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.รวมหลักภาษา

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 1 ปวช. ปี 2555

สรุปเนื้อหา+ ภาค ก. ระดับ 1 ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิ ปวช.
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านเหตุผล
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 • การใช้ภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี ปี 2555 เล่ม 1

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ปี 2555 (เล่ม 1)
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิปริญญาตรี
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านเหตุผล
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 • การใช้ภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 200 บาท

 

(เพิ่มเติม…)

ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 4 ปริญญาโท เล่ม 1 ปี 2555

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ ปริญญาโท เล่ม 1 ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิ ปริญญาโท
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านเหตุผล
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 • การใช้ภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ 4 ปริญญาโท เล่ม 2 ปี 2555

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ ปริญญาโท เล่ม 2 ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิ ปริญญาโท
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านเหตุผล
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 • การใช้ภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี ปี 2555 เล่ม 1

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ปี 2555 (เล่ม 1)
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิปริญญาตรี
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านเหตุผล
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 • การใช้ภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ 2 ปี 2555

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิปวท. ปวส. อนุปริญญา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านเหตุผล
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 • การใช้ภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

เก็งข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ที่เปิดสอบ 2555 เล่ม 2

เก็งข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 2555 เล่ม 2
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  • การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียนข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ชุดฟันธง สอบภาค ก. ก.พ. ที่เปิดสอบ ปี 2555

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.
"ชุดฟันธงคำตอบ วุฒิปริญญาตรี"
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  • การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียนข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245