ข้อสอบ นักเรียนไปรษณีย์

คู่มือเตรียมสอบ "นักเรียนไปรษณีย์" ที่เปิดสอบ 2555
สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการไปรษณีย์
หลักสูตรการสอบ
– คณิตศาสตร์
– ภาษาไทย
– ภาษาอังกฤษ
– คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ทดสอบทัศนคติ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)