แนวข้อสอบสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ ค.ร.ม. "ปู" ยิ่งลักษ์ 5
+ ทุจริตจำนำข้าว
+ นโยบายกู้เงิน 2.2 ล้านบาท
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

สอบเข้า ม.1 วิทยาศาสตร์แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์
เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
+ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เข้า ม.1
+ ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประถม 6
+ ข้อสอบแข่งขันสมาคมวิทยาศาสตร์
+ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท.
+ ข้อสอบ O-NET และข้อสอบ Las

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ การประชุมอาเซียน
+ การเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา
+ ความรู้รอบตัว
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม “นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ” ภาค ข.

แนวข้อสอบ+สรุปเนื้อหา ข้อมูลเตรียมสอบ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ภาค ข.)
ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด เข้าใจง่า่ย
คู่มือเตรียมสอบ สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ

ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก และประเทศไทย กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 230 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม “นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ” (ภาค ข.)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมแนวข้อสอบ+สรุปเนื้อหา ข้อมูลเตรียมสอบ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ภาค ข.)
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัิตการ (ด้านการมีส่วนร่วม)
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด เข้าใจง่า่ย
คู่มือเตรียมสอบ สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ

 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
 • ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • กระบวนการสร้างและหนุนเสริมเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และภาคีร่วมพัฒนา

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 230 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ล่าสุด!!

เหตุการณ์ปัจจุบัน ก.ย.55

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุงเดือนกันยายน 2555
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

 • สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • สตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก
 • สรุปเหรียญโอลิมปิก 2012
 • คำขวัญ กทม. ล่าสุด
 • ประชาคมอาเซียน
 • ครม. ยิ่งลักษณ์ 2
 • นโยบายรัฐบาล
 • กองทุนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
 • โครงการแท็บเล็ต ป.1
 • การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของพม่า
 • ความรู้รอบตัว

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2555

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน  2555
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

 • สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ครม. ยิ่งลักษณ์ 2
 • นโยบายรัฐบาล
 • กองทุนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
 • โครงการแท็บเล็ต ป.1
 • การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของพม่า
 • ความรู้รอบตัว

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เจ้าพนักงานธุรการ 2

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ!! ทั้งภาค ก. และ ภาค ข.

ราคาขาย: 200.00 บาท

ในเล่มประกอบด้วยภาค ก. และ ภาค ข.

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

เจ้าพนักงานธุรการ 2

ชุดเก็งข้อสอบ เล่มเดียวครบ!! ทั้งภาค ก. และภาค ข.
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 • มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ ส.ป.ก. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ด้านการจัดการและพัฒนา)

ราคาขาย: 250.00 บาท

ภายในเล่มประกอบด้วย

 • สรุป พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
 • สรุป พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517
 • สรุป พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 อ่านเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปเนื้อหา และข้อสอบ สำหรับเตรียมสอบ..กรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. กลุ่มงานบริการ

ราคาขาย:  200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวช กลุ่มงานบริการ
ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี การรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานการเงินการบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ [DSI] ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ อ่านเพิ่มเติม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ D.S.I. [นิติกร]

คู่มือเตรียมสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ [DSI] ตำแหน่ง “นิติกร” สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้านการสืบสวนสอบสวน
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการทีดินปฏิบัติงาน **รวมแนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2549 และ ประมวลกฎหมายทีดิน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวล อ่านเพิ่มเติม

ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ

ราคาขาย: 250.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความละเอียดแม่นยำ
 • ภาคความรู้ความสามารถเแพาะตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม

ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานการเงิน

นอกเหนือ

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน เล่มเดียวครบ

ราคาขาย: 250.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความละเอียดแม่นยำ
 • ภาคความรู้ความสามารถเแพาะตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม

ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ เล่มเดียวครบ

ราคาขาย: 250.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความละเอียดแม่นยำ
 • ภาคความรู้ความสามารถเแพาะตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม

กทม. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3

– กระบวนการพัฒนาบุคลากร
– แนวทางในการจัดโครงการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
– ความจำเป็นในการฝึกอบรม
– การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย
– การบริหารโครงการฝึกอบรม
– การประเมินผลการฝึกอบรม
– การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรม
– ระเบียบงานสารบรรณ

ราคาขาย: 200.00 บาท อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการคลัง 3 (กทม.)

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
สำหรับเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 3
**เล่มเดียวครบทั้งภาค ก. และ ภาค ข.**
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม