แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป 3

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับ 3) ภาค ข.

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป 3แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (ระดับ 3) ภาค ข.
หลักสูตรการสอบ
– แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
– แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
– แนวข้อสอบการวางแผน
– แนวข้อสอบงานเลขานุการ
– แนวข้อสอบการจัดระบบงาน
– แนวข้อสอบการประชุม รายงานการประชุม
– แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล
– แนวข้อสอบงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบการควบคุมงาน
– แนวข้อสอบงานพัสดุ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

(เพิ่มเติม…)