แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นักพัฒนาสังคม)

a07

แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรี ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นักพัฒนาสังคม)  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นักพัฒนาสังคม)

 • ประวัติกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2558
 • กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
 • การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
 • ความหมาย ความสำคัญของการพัฒนสังคม
 • การวางแผน พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

นักพัฒนาสังคมแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
+ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
   – ความรู้เกี่ยวกับนพิการ
   – ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   – คุณธรรมจริยธรรม
   – การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน

+ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
   – ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม
   – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม. ติวสรุปโค้งสุดท้าย!! สอบกรุงเทพมหานคร 2/2555

ติวสรุป!! สอบ กทม. โค้งสุดท้าย เน้นๆ ชัวร์

ภาค ก. สอบ กทม. ทุกระดับ เตรียมความพร้อมให้เต็มพิกัด..ติวต่อเนื่อง

7 วันสุดท้ายก่อนสอบ (ต้องเข้าติวทุกวัน) (สอบ 2 ก.ย.55)

วัน-เวลา-เนื้อหาที่ติว

 • วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ติว “กฎหมาย กทม.”
 • วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00-21.00 น. ติว “คณิตศาสตร์”
 • วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00-21.00 น. ติว “พรบ.กฎหมาย กทม.”
 • วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00-21.00 น. ติว “คณิตศาสตร์”
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00-21.00 น. ติว “คณิตศาสตร์”
 • วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00-21.00 น. ติว “พรบ.กฎหมาย กทม.”
 • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ติว “ภาษาไทย” (เจาะข้อสอบ)

ติวที่สถาบันติว SP ACADEMY ซ.รามคำแหง 27 ใกล้บิ๊กซีรามคำแหง
สมาชิกเก่าคอร์สยาว นำใบเสร็จมาติวได้ฟรี!!

ติวโดยอาจารย์คุณภาพด้าน ภาค ก. และกฎหมายโดยตรง

โทรสอบถามและสำรองที่นั่งติวล่วงหน้าได้ทุกวัน

โทร. 0-2318-6124,0-2318-2245

สอบ กทม ครั้งที่ 2/2555 นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

สอบ กทม ครั้งที่  2/2555 ใหม่ล่าสุด!! สรุป+ข้อสอบเจาะลึก

แนวข้อ สอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2555

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ กทม. นักพัฒนาสังคม ภาค ข.

อ่านเพิ่มเติม

ติวเข้ม!! สอบ กทม 2/2555 ภาค ก.+ภาค ข.

ติวเข้มระยะยาว!! ตามคำเรียกร้อง
สอบ กทม 2/2555
ครบทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข.

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบ วันที่ 25 มิ.ย. นี้ – 13 ก.ค. นี้ สำหรับผู้ที่จบ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี รับสมัครทาง http://ksb.bangkok.go.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 ส.ค.

ตำแหน่งที่เปิดสอบ และ SP ACADEMY เปิดติว สอบ กทม 2/2555

 • พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานและปฏิบัติการ
 • พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
 • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
 • นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • นักจัดการงานทั่วไป

SP ACADEMY เปิดติวเข้ม..โดยอาจารย์คุณภาพ อันดับ 1 ของยุคนี้

เริ่มติวอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. นี้ – 20 ก.ย.

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น. (ติวถึงสอบ)

อัตราค่าติว

 • ภาค ก. เพียง 5,000 บาท
 • ภาค ข. เพียง 3,000 บาท
 • สมัครภาค ก.+ข. เพียง 6,500 บาท

โทรสำรองที่นั่งติวด่วน!!!

แนวข้อสอบ ภาค ข. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นักพัฒนาสังคม

คู่มือเตรียมสอบ สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พ.ม.

ตำแหน่ง "นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ" สำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
  เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและที่เกี่ยวข้อง
  เช่น การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ความรุนแรง พันธกรณีเกี่ยวข้อง การสร้างเคือข่าย การวิจัยและประเมินผล ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ชนิดและรูปแบบ หนังสือราชการ การรับส่งหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ เป็นต้น สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


อ่านเพิ่มเติม