สอบท้องถิ่น 2556

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักวิชาการเกษตร 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่น 2556แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักวิชาการเกตร 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) นักวิชาการเกษตร 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
– พืชศาสตร์
– รูปแบบธุรกิจเกษตรของไทย
– แผนพัฒนาการเกษตร
– ธาตุอาหารพืช
– ความรู้เกีย่วกับ ดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
– เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
– ความสำคัญของศัตรูพืช
– การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
– การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบท้องถิ่น นักวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “อบต. นักวิชาการเกษตร 3” ภาค ข.

สอบท้องถิ่น นักวิชาการเกษตรแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 สำหรับเตรียมสอบ อบต. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ระดับ 3 สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด!!
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 นักวิชาการเกษตร 3
– แนวข้อสอบหลักการส่งเสริมการเกษตร
– แนวข้อสอบการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การส่งเสริมการเกษตร
– แนวข้อสอบการจัดระบบเกษตรกรรม
– แนวข้อสอบระบบบุคคลเป้าหมาย
– แนวข้อสอบการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร
– แนวข้อสอบการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
– แนวข้อสอบการตลาดสินค้าเกษตร
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2518
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2517
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2524
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบการบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติว ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายวข้อสอบ,เตรียมทหาร,ทหารอากาศ,นตท.,ทอ.,2556,56,ข้อสอบ,คู่มือ,ชีท,หนังสือ
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245