แนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 (กพ.ป.โท)

spbook02-01

แนวข้อสอบ ภาค ก. กพ. 4 วุฒิปริญญาโท ความรู้ความสามารถทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ ภาค ก. กพ. 4 วุฒิปริญญาโท ความรู้ความสามารถทั่วไป  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ ภาค ก. กพ. 4 วุฒิปริญญาโท ความรู้ความสามารถทั่วไป

 • วิชาคณิตศาสตร์
  • เลขคณิต
  • เลขเชิงกลและเลขโอเปอเรชั่น
  • ระบบจำนวน
  • คณิตศาสตร์ทั่วไป
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • การสอดคล้องของข้อมูล
  • เงื่อนไขสัญลักษณ์
  • เงื่อนไขภาษา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาภาษาไทย
  • ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1
  • ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2
  • ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 3
  • การเรียงลำดับข้อความ
  • การสรุปความและการตีความ
  • การอ่านบทความสั้น
  • การอ่านบทความยาว

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 วุฒิปริญญาโท

spbook02-02

แนวข้อสอบแนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 วุฒิปริญญาโท 

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 วุฒิปริญญาโท  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบภาค ก. กพ.4 วุฒิปริญญาโท

 • วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบ ก.พ.4
 • โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • โจทย์เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ
 • โจทย์เรื่องการวิเคราะห์เลขสดมภ์
 • โจทย์เรื่องการวิเคราะห์เลข Operation
 • โจทย์อนุกรม
 • โจทย์อุปมา-อุปไมย
 • โจทย์การสรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
 • โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
 • โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 • ความหมายการใช้คำหรือกลุ่มคำ
 • ข้อสอบเติมคำ – กลุ่มคำลงในช่องว่า
 • ข้อสอบราชาศัพท์
 • แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 • ความบกพร่องของประโยค
 • ข้อสอบการอ่านเอาความ-การทำความเข้าใจบทความ
 • แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง
 • แนวข้อสอบความสัมพันธ์
 • แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ
 • แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ

spbook02-13

แนวข้อสอบ ภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ 

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบภาค ก. กพ.3 ระดับปฏิบัติการ

 • วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3
 • โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • ความสัมพันธ์และตัวเลขที่ควรสาม
 • ตัวอย่างการแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปแบบต่างๆ
 • โจทย์อนุกรม
 • โจทย์อุปมา-อุปไมย และสรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
 • โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
 • โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 • วิธีการพิจารณาแก้ไขปัญหาโจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
 • ความหมายใช้คำหรือกลุ่มคำ
 • ข้อสอบเติมคำ-กลุ่มคำลงในช่องว่าง
 • ข้อสอบราชาศัพท์
 • แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 • ความบกพร่องของประโยค
 • ข้อสอบการอ่านเอาความ การทำความเข้าใจบทความ
 • แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง
 • แนวข้อสอบความสัมพันธ์
 • แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.

ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เจาะ!! ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

b2

เจาะ!! ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

คู่มือเตรียมสอบ เจาะ!! ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) เจาะข้อสอบจากสนามจริงล่าสุด

หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การเรียงลำดับประดยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การตีความจากบทความสั้นๆ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. รวมหลักภาษา
 • เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

b1

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) สรุป+ข้อสอบเก่าชุดล่าสุด

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ปริญญาตรี)

 • วิชาความสามารถทั่วไป
  • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ
  • ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการคิดหาความสัพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
  • การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
 • วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

580313a4แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

คู่มือเตรียมสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
 • แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ลำดับขนาดพื้นที่ของจังหวัดในประเทศไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม
 • ความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ
 • ประชาคมอาเซียน, เกร็ดความรู้อาเซียน
 • แนวข้ออสบ-ข้ออสบ อาเซียน AEC
 • ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • การบริโภค, อุปสงค์ อุปทาน ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน เศรษฐกิจไทย
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ความรู้ประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปในโลก

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

ติวเข้ม ภาค ก. ธกส. ปี 58

ติวสอบ ธ.ก.ส.58

ติวสอบ ธ.ก.ส.58

ติวเข้ม ภาค ก. ธกส. ปี 58

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

สมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันที

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

ติวสอบ ภาค ก. ก.พ. 2558 ทุกระดับ

ติวสอบภาค ก. ก.พ. 2558

ติวสอบภาค ก. ก.พ. 2558

ติวเข้มรับรอง เตรียมสอบ

ภาค ก. ก.พ. ทุกระดับ

(คาดเปิดสอบกลางมีนาคมนี้)

สมัครแล้วเข้าติวได้ทันที ติว – สอบ

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

*เอกสารแจกฟรีทุกชุด
*ก่อนสอบติวสรุปให้ฟรี


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สอบตำรวจ

013แนวข้อสอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับ สอบตำรวจ ข้อสอบแนวใหม่ล่าสุด

คำศัพท์ที่ใช้ในหน่วยงานตำรวจ วลี คำศัพท์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป สำหรับสอบตำรวจ

หลักสูตรการสอบตำรวจ ภาษาอังกฤษ

 • ความสามารถด้านการพูด เขียน
 • อ่านและฟังภาษาอังกฤษ
 • สาระสำคัญ หลักภาษาอังกฤษ ข้อความสำคัญ
 • Vocabulary, Structure, Expression Cloze test Readign Comprehension

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

012แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวส.

หลักสูตรการสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 1ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร

ส่วนที่ 2 ทดสอบความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ TOEIC ภาษาอังกฤษ ป.โท ทุกสถาบัน

011แนวข้อสอบ TOEIC ภาษาอังกฤษ ปริญญาโท ทุกสถาบัน UPDATE!! ล่าสุด!!

(Test of English for International Communication) ข้อสอบ TOEIC แบบ Multiple choice 200 ข้อ 990 คะแนน

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ TOEIC ภาษาอังกฤษ ป.โท ทุกสถาบัน

เฉลยคำตอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ละเอียดเข้าใจง่าย

ทดสอบภาษาพูดสำหรับใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

– Conversation Structure
– Reading Comprehension

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมพินิจฯ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ภาค ข.

010แนวข้อสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ภาค ข.

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ กรมพินิจฯ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี 200 คะแนน

 • ประวัติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 • ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและวัยรุ่นทั่วไป
 • ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
 • ความรู้ด้านอาชญาวิทยา และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
 • แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 ภาค ข.:ตำราทอง

009แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 ภาค ข. วุฒิ ปวส.

หลักสูตรการสอบนายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวส.

 • แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • พร้อมวิธีคิดและวิธีทำอย่างละเอียด

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. ป.ตรี

008แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

หลักสูตรการสอบกรมบังคับคดี ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

 • ประวัติกรมบังคับคดี (200 คะแนน)
 • กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ
  – กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
  – กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – กฎหมายลักษณะพยาน
  – กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
  – พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ภาค ข.

007แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ภาค ข. วุฒิ ปวส. สรุป+ข้อสอบล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบกรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ภาค ข. (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) (200 คะแนน)

 • ประวัติกรมสรรพากร
 • ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร
 • ทดสอบความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) กรมสรรพากร,สอบกรมสรรพากร,เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน,ภาษีอากร,

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย ภาค ก.+ข. (ทุกตำแหน่ง)

006แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย ภาค ก.+ข. (ทุกตำแหน่ง) ใหม่ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบธนาคารกรุงไทย ภาค ก.+ข. ใช้สอบได้ทุกตำแหน่ง

 • ประวัติความเป็นมาธนาคารกรุงไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์ (ความสามารถทั่วไป,ความรู้ทั่วไป)
 • ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • ความถนัดทางจิตวิทยา
  แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychometric Test)
  แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
 • ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมพินิจฯ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ใช้ปฏิบัติงาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

005แนวข้อสอบ กรมพินิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ใช้ปฏิบัติงาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบกรมพินิจฯ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ใช้ปฏิบัติงาน

 • ประวัติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 • ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
 • ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ.2547
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ.2546
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมพินิจฯ นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ ภาค ข.

004แนวข้อสอบ กรมพินิจกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้านและแม่บ้าน) ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ กรมพินิจฯ นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

 • ประวัติกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
 • ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
 • ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ.2547
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชนและการอนุญาตให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ภาค ข. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

003แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด ใช้สอบทุกตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

หลักสูตรการสอบกรมพัฒนาที่ดิน ภาค ข. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

 • ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
 • บทบาท หน้าที่ ภารกิจ กรมพัฒนาที่ดิน
 • แผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
 • ยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาทีด่ิน ในแผนฯ ฉบับที่ 11
 • ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข.

002แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข. วุฒิ ปวส. สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ปวส.

 • ประวัติกรมสรรพากร
 • ทดสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร (140 คะแนน)
 • ทดสอบความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) คะแนนเต็ม 60 คะแนน
 • แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา สอบกรมสรรพากร,กรมสรรพากร,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,ปวสอง

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245