ติวสอบครู สพฐ. ปี 59

y02 ติวสอบครู สพฐ.[/caption] ติวสอบครู สพฐ.[/caption]

ติวเข้มสอบ ครู สพฐ. ประจำปี 2559

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

โทรสำรองที่นั่งด่วน!! 0-2318-6124, 0-2318-2245

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด สอบครั้งเดียวผ่าน!!


ผลงานการติวศิษย์ SP ACADEMY สอบติดครู สพฐ. (บางส่วน)

กาญจนา นามพิชัย (ฉะเชิงเทรา เขต 2)
เอกสังคมศึกษา

วัชรีญา หล่มสัก (สมุทรปราการ เขต 2)
เอกภาษาอังกฤษ


กำหนดการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ประจำปี 2559

 • รับสมัครสอบ 15-21 ส.ค. 59 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 1 ก.ย. 59
 • สอบข้อเขียน (ภาค ก.) 17 ก.ย. 59
 • สอบข้อเขียน (ภาค ข.) 18 ก.ย. 59
 • สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) 19 ก.ย. 59 เป็นต้นไป

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD/DVD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

 

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ สทศ.(ครูคืนถิ่น)

a08

แนวข้อสอบแนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชติ (สทศ.) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) วุฒิ ป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบ สทศ.(ครูคืนถิ่น) สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบ สทศ.(ครูคืนถิ่น)

 • รูปแบบการประกันการมีงานทำ
 • วิชาภาษาไทย (45 ข้อ)
 • วิชาภาษาอังกฤษ (41 ข้อ)
 • วิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (25 ข้อ)
 • แนวข้อสอบบูรณาการ การอ่านและการเขียน พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

a14

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ภาค ข.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • สาระเพื่อชีวิต
 • แรงและพลังงาน
 • ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ
 • แนวข้อสอบวิชาเอกวิทยาศาสตร์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

a15

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
 • ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 • จุดประสงค์การเรียนการสอน
 • แนวข้อสอบวิชาเอก : วิชาเฉพาะวุฒิ
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบ หลักการสอน-หลักการเรียนการสอน
 • แนวข้อสอบ การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. 2558

ติวสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ.

ติวสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ.

ติวสอบครู สพฐ. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

สมัครแล้วติวได้ทันที สมัครหลังมีติวทบทวน

โดยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

เตรียมสมัครสอบครู สพฐ.
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 14-22 กันยายน 2558
บรรจุทั่วประเทศหลายพันอัตรา

สอบถามรายละเอียดที่ sp academy

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

ติวสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

ติวสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

นวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

 • นโยบายของรัฐบาล
 • นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
 • ความรู้เกี่ยวกับกวงการศึกษา
 • คณะรัฐมนตรี รับบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกคนที่ 29)
 • รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบาย คสช.
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ความรู้ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • อาชีพเป็นอาชีพชั้นสูง
 • คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
 • แนวข้อสอบความประพฤติและภาคปฏิบัติวิชาชีพครู

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ.

580313a9นวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ.

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (ชุดเจาะข้อสอบ) ครู สพฐ.

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 •  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พ.ร.บจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 • กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สพฐ.
 • ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ (+สรุปเนื้อหา)

580313a10นวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พ.ร.บ.จัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 • กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สพฐ.
 • ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

รวมข้อสอบ สพฐ. “นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ” (ภาค ข.)

สอบ สพฐ.

สอบ สพฐ.

แนวข้อสอบ สพฐ. "นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ" (ภาค ข.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ชุดรวมข้อสอบเก่า ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบ สพฐ. ตำแหน่ง "นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  (วุฒิ ป.ตรี)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ (100 คะแนน)
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ (100 คะแนน)
– หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
– การวางแผนและบริหารโครงการ
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– การบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝา่ยพลเรือน
– วิปกครอง
– การรับผิดทางละเมิด

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สพฐ. นักทรัพยากรบุคคล ภาค ข.

แนวข้อสอบ สพฐ. นักทรัพยากรบุคคล

แนวข้อสอบ สพฐ. นักทรัพยากรบุคคล

แนวข้อสอบ สพฐ. "นักทรัพยากรบุคคล" (ภาค ข.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบ สพฐ. ตำแหน่ง "นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  (วุฒิ ป.ตรี)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ (100 คะแนน)
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ (100 คะแนน)
– หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
– การวางแผนและบริหารโครงการ
– กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– การบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝา่ยพลเรือน
– วิปกครอง
– การรับผิดทางละเมิด

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สพฐ. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข.

แนวข้อสอบ สพฐ. เจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบ สพฐ. เจ้าพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบ สพฐ. "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" (ภาค ข.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบ สพฐ. ตำแหน่ง "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  (วุฒิ ปวส.)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ (100 คะแนน)
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ (100 คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
– การบริหารจัดการงานสำนักงาน
– การใช้คอมพิวเตอร์
– ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
– ระเบียบว่าด้วยการพัสดุอิเล็คทรอนิกส์
– นโยบายของรัฐบาล
 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สพฐ. นักวิชาการศึกษา ภาค ข.

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สพฐ.

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สพฐ.

แนวข้อสอบ สพฐ. "นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบ สพฐ. ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ" ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  (วุฒิ ป.ตรี)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ (100 คะแนน)
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ (100 คะแนน)
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– การพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ
– การติดตามและประเมินผล
–  การวางแผนและบริหารโครงการ
– นโยบายของรัฐบาล
– การวิจัย
– การพัฒนาหลักสูตร
 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สพฐ. นักจัดการงานทั่วไป ภาค ข.

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สพฐ.

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป สพฐ.

แนวข้อสอบ สพฐ. "นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ" (ภาค ข.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบ สพฐ. ตำแหน่ง "นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  (วุฒิ ป.ตรี)
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ (100 คะแนน)
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
– การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ (100 คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
– การบริหารจัดการงานสำนักงาน
– การใช้ภาษาไทย
 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวเข้ม!! สอบครูผู้ช่วย (สพฐ.) 2556

ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวเข้ม!! สอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2556

(สพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย เม.ย. 2556)

เริ่มติว 20 เม.ย. นี้ จองด่วนรับจำนวนจำกัด

สมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันที

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

ด่วน!! รีบสมัคร อย่าลืมบอกต่อ สอบครั้งเดียวผ่านที่นี่เท่านั้น

ติวที่สถาบันติว SP ACADEMY ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม ซอยตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวหมาก)
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

พิเศษ!! สำหรับท่านที่ไม่มีเวลามาติวที่สถาบัน SP ACADEMY มีคอร์สติวทางไปรษณีย์ CD+เอกสารประกอบการติว

แนวข้อสอบ ภาค ข. เจ้าหน้าี่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ข. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ปี 2555

หลักสูตรการสอบ

 • ประวัติเกี่ยวกับคุรุสภา
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และทีแก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
   • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาีชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
   • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
  • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
   • ความสามาถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การบริหารทั่วไป
   • การประสานงาน กรให้บริการ และการประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 2555

 

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 2555
ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
ตรงตามหลักสูตรการสอบ

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555

สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2555

หลักสูตรการสอบ

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ศ.2546
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา
  • การใช้ภาษา

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ปี 2555

คู่มือตรียมสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภาค ก.) วิชาความรอบรู้ ปี 2555
หลักสูตรการสอบ

 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
  4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  6. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  7. กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกีย่วข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู สพฐ.เก็งข้อสอบ 1,390 ข้อ

ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
– สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
– กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
– กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
– กฎหมายกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบครู สพฐ ความรู้ความสามารถทั่วไป

เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปจากสนามจริง
– สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
– กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
– กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
– กฎหมายกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ราคาขาย: 150.00 บาท อ่านเพิ่มเติม