ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ.-กทม.

ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. กทม.
ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. กทม.

ติวเข้ม ครูผู้ช่วย

ครู สพฐ. และ ครู กทม.

ครั้งที่ 1/2558

 • รับสมัคร 23-29 มีนาคม 2558 นี้

 • สอบ ภาค ก. 22 เม.ย. 58

 • สอบภาค ข. 2 พ.ค. 58

ติวภาค ก.

 • วิชาความรอบรู้ สำหรับสอบครูผู้ช่วย

 • วิชาความสามารถทั่วไป สำหรับสอบครูผู้ช่วย

 • วิชาความประพฤติการปฏิบัติของวิชาชีพครู สำหรับสอบครูผู้ช่วย

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์

เวลา 09.30-16.30 น. ติวถึงสอบ

โดยอาจารย์ด้านนี้โดยตรง

เริ่มติวต้นเดือน มี.ค. 58 จองด่วนก่อนติว


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม.

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย (ครู กทม.)

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม.
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม.
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย (ครู กทม.) วิชาความรอบรู้ แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย 75 คะแนน สำหรับผู้จบปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม. ครู กทม.

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 • กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  • กฎหมายว่าด้วยกฎระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

ติวสอบ ครู กทม. 2557 (ครูผู้ช่วย)

spbook02

ติวเข้ม!! เพื่อสอบ..ครู กทม.

รับสมัครสอบ 20-31 พ.ค. 57 รวม 80 อัตรา สอบ 5,6 ก.ค. 57

จากผลงานครู สพฐ. ที่ผ่านมา สอบติดเกือบยกห้อง

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.00 น.

ติวโดยครูมืออาชีพ รับประกันชัวร์

เริ่มติวอาทิตย์ที่ 25 พ.ค. – สอบ

โทรสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัด!!

พิเศษ!! เอกสารแจกฟรี ก่อนสอบมีสรุปฟรี


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245