ครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย “ความประพฤติ และ การปฏิบัติของวิชาชีพครู” 2556 UPDATE!!

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย "ความประพฤติ และ การปฏิบัติของวิชาชีพครู" 2556 UPDATE!! ใหม่ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
1. แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
2. แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3. แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
4. แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย “ความถนัด และ เจตคติต่อวิชาชีพครู”

ครูผู้ช่วยแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย "ความถนัด และ เจตคติต่อวิชาชีพครู"
ข้อบังคับคุรุสภา สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนวข้อสอบความถนัดวิชาชีพครู


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ,วิชาชีพครู,ความถนัดวิชาชีพครู,เจตคติต่อวิชาชีพครู,สอบครู,สอบครูผู้ช่วย,2556,56,สอบครู 56,สอบครู 2556