แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

580313a4แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คำขวัญประจำจังหวัด

คู่มือเตรียมสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน
 • แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ
 • แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
 • ลำดับขนาดพื้นที่ของจังหวัดในประเทศไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม
 • ความรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ
 • ประชาคมอาเซียน, เกร็ดความรู้อาเซียน
 • แนวข้ออสบ-ข้ออสบ อาเซียน AEC
 • ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • การบริโภค, อุปสงค์ อุปทาน ทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันการเงิน เศรษฐกิจไทย
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ความรู้ประเทศไทย, ความรู้ทั่วไปในโลก

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2557

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ การเมือง
+ เศรษฐกิจ
+ สังคม
+ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
+ อาเซี่ยน
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุสรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ยุบสภา เลือกตั้งใหม่
+มติศาลชี้ที่มา ส.ว.ขัดรัฐธรรมนูญไม่ยุบพรรค
+ความรู้เรื่องปราสาทเขาพระวิหาร
+ประชาคมอาเซียน
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ ค.ร.ม. "ปู" ยิ่งลักษ์ 5
+ ทุจริตจำนำข้าว
+ นโยบายกู้เงิน 2.2 ล้านบาท
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันสรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุง
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด
+ การประชุมอาเซียน
+ การเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา
+ ความรู้รอบตัว
สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง
+ สังคม
+ เศรษฐกิจ
+ การเมือง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

เหตุการณ์ปัจจุบัน ก.ย.55

แนวข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ล่าสุด!!

เหตุการณ์ปัจจุบัน ก.ย.55

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุงเดือนกันยายน 2555
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

 • สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • สตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก
 • สรุปเหรียญโอลิมปิก 2012
 • คำขวัญ กทม. ล่าสุด
 • ประชาคมอาเซียน
 • ครม. ยิ่งลักษณ์ 2
 • นโยบายรัฐบาล
 • กองทุนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
 • โครงการแท็บเล็ต ป.1
 • การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของพม่า
 • ความรู้รอบตัว

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2555

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน  2555
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

 • สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ครม. ยิ่งลักษณ์ 2
 • นโยบายรัฐบาล
 • กองทุนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
 • โครงการแท็บเล็ต ป.1
 • การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของพม่า
 • ความรู้รอบตัว

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2012 ใหม่ล่าสุด!!

ใหม่ล่าสุด!! คู่มือเตรียมสอบ ข้าราชการ ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา สำหรับทุกหน่วยงาน

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2012

ครม.ยิ่งลักษณ์ 2
การเลือกตั้งในพม่า
ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ


เพียง 130 บาท


(เพิ่มเติม…)

สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน 2011

ใหม่ล่าสุด ยุคยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 130.00 บาท

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245
ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย ติดต่อที่สถาบันติว SP ACADEMY ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ