แนวข้อสอบครู ปฐมวัย อนุบาล

หลักสูตรการสอบ
สถาพการศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยปัจจุบัน
เด็กปฐมวัยหรือเด็กระดับอนุบาล
ทฤษฎีพัฒนาการเด็กที่สำคัญ
การเตรียมความพร้อมและเทคโนโลยีสำหรับการสอนเด็กเล็ก
พฤติกรรมทางการศึกษา และจุดมุ่งหมายของการศึกษาเครื่องมือและวิธีการ
การศึกษาชุมชน
การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยหรืออนุบาล

ราคาขาย: 170.00 บาท (เพิ่มเติม…)