แนวข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ล่าสุด!!

เหตุการณ์ปัจจุบัน ก.ย.55

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน ปรับปรุงเดือนกันยายน 2555
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

 • สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • สตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก
 • สรุปเหรียญโอลิมปิก 2012
 • คำขวัญ กทม. ล่าสุด
 • ประชาคมอาเซียน
 • ครม. ยิ่งลักษณ์ 2
 • นโยบายรัฐบาล
 • กองทุนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
 • โครงการแท็บเล็ต ป.1
 • การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของพม่า
 • ความรู้รอบตัว

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น ภาค ก. [ตำราทอง]

การปกครองท้องถิ่น ตำราทอง

แนวข้อ สอบท้องถิ่น 2555

การปกครองท้องถิ่น ภาค ก. 2555
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

รวมแนวข้อสอบจากสนามจริง 20 สนามสอบกว่า 1,500 ข้อ

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) “วิศวกรไฟฟ้า” ล่าสุด!!

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) "วิศวกรไฟฟ้า" ความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ ปริญญาตรี ล่าสุด!!

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) “พนักงานบัญชี” ภาค ข. ล่าสุด!!

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) "พนักงานบัญชี" ความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ ปวส. ล่าสุด!!

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) ความรู้ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) ความรู้ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ ล่าสุด!!

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อ สอบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) “พนักงานช่างไฟฟ้า” ภาค ข. ล่าสุด!!

แนวข้อ สอบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (สอบ กฟภ.) "พนักงานช่างไฟฟ้า" ความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ ปวส. ล่าสุด!!

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เล่ม 1

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค ภาค ก.

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ปริญญาโท ระดับ 4 เล่ม 1

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบจริง ภาค ก. ก.พ. ปริญญาโท เล่ม 2

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2555

แนวข้อสอบ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบทุกหน่วยงาน  2555
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

 • สรุปข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญทาง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • ครม. ยิ่งลักษณ์ 2
 • นโยบายรัฐบาล
 • กองทุนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
 • โครงการแท็บเล็ต ป.1
 • การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของพม่า
 • ความรู้รอบตัว

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ตำราทอง รวมข้อสอบเก่า ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ปริญญาตรี 2555

รวมข้อสอบเก่า ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 200 บาท


อ่านเพิ่มเติม

เก็งข้อสอบภาค ก. ก.พ. 2555 ปวส./อนุปริญญา ระดับ 2

เก็งข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ปวส./อนุปริญญา ระดับ 2 ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


อ่านเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ปริญญาตรี

เจาะข้อสอบภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
เจาะข้อสอบจากสนามจริง ใหม่ล่าสุด!!
วุฒิปริญญาตรี
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 •  
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษาและการสรุปความ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.การตีความจากบทความสั้นๆ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.การใช้คำและกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.รวมหลักภาษา

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ภาค ข. เจ้าหน้าี่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ข. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ปี 2555

หลักสูตรการสอบ

 • ประวัติเกี่ยวกับคุรุสภา
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และทีแก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
   • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาีชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
   • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
  • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
   • ความสามาถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ การบริหารทั่วไป
   • การประสานงาน กรให้บริการ และการประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 2555

 

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 2555
ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
ตรงตามหลักสูตรการสอบ

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ 2555 เก็งข้อสอบ ชุดพิเศษ

"เก็งข้อสอบปลัดอำเภอ ชุดพิเศษ!! เล่ม 2"
หลักสูตรการสอบ
– ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
– การบริหารราชการแนวใหม่
– กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
– ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์
– ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว


ราคา 350 บาท


อ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 1 ปวช. ปี 2555

สรุปเนื้อหา+ ภาค ก. ระดับ 1 ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิ ปวช.
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านเหตุผล
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 • การใช้ภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี ปี 2555 เล่ม 1

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ปี 2555 (เล่ม 1)
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิปริญญาตรี
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านเหตุผล
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 • การใช้ภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 200 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ 4 ปริญญาโท เล่ม 1 ปี 2555

สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ระดับ ปริญญาโท เล่ม 1 ปี 2555
(ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)
วุฒิ ปริญญาโท
เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

หลักสูตรการสอบ

 • ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  • ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  • การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 • ความสามารถด้านเหตุผล
  • ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ
  • หาข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 • ความเข้าใจภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้
  • ตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 • การใช้ภาษา
  • ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


อ่านเพิ่มเติม