แนวข้อสอบเข้า ม.1

สอบเข้า ม.1แนวข้อสอบเข้า ม. 1 เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
+แนวข้อสอบภาษาไทย
+แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
+แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 ภาษาไทย

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 ภาษาไทยแนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชา ภาษาไทย เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+ข้อสอบวิชาภาษาไทย
+ข้อสอบ O-NET ข้อสอบ Las เขตพื้นที่การศึกษา
+ข้อสอบภาษาไทยจาก ร.ร.สาธิต และ ร.ร.รัฐบาล
+ข้อสอบแข่วขันความเป็นเลิศของวิชาภาษาไทย
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชา คณิตศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 คณิตศาสตร์แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชา คณิตศาสตร์ เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
+ข้อสอบ O-NET ระดับประถมศึกษา
+ข้อสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
+ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ Las เขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
+ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รุ่นใหม่ล่าสุด
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

คู่มือเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

สอบเข้า ม.1 ภาษาอังกฤษแนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
+ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประถม 6
+ข้อสอบแข่งขันสมาคมวิทยาศาสตร์
+ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท.
+ข้อสอบ O-NET และข้อสอบ Las
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบเข้า ม.1 ภาษาอังกฤษ

สอบเข้า ม.1 ภาษาอังกฤษแนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+ข้อสอบภาษาอังกษ English Program
+ข้อสอบภาษาอังกฤษเข้า ร.ร.สาธิต
+ข้อสอบภาษาอังกฤษเข้า ร.ร.รัฐบาล
+ข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
+ข้อสอบภาษาอังกฤษรุ่นใหม่ล่าสุด
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบเข้า ม.1 สังคมศึกษา

สอบเข้า ม.1 สังคมศึกษา

แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลยอธิบายคำตอบอย่างละเอียด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
+ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
+ข้อสอบ O-NET ข้อสอบ Las จากเขตพื้นที่การศึกษา
+ข้อสอบสังคมศึกษา รุ่นใหม่ ปัจจุบัน
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 150 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245